close
close

Qanunvericilik

Nizamnamə

 

Radio Reqlament

 

 

 

Rəqəmsal inkişaf və yüksək texnologiyalar sahəsinə aid hüquqi baza ilə aşağıdakı toplulardan tanış ola bilərsiniz:

 

 

Qanunlar

 

Fərmanlar

 

Qərarlar

 

Qaydalar

 

Dövlət Proqramları

 

 

 

Şəffaflıq siyasətimiz

 

Dövlət Radiotezliklər İdarəsi fəaliyyətində şəffaflığı əsas götürür. Azərbaycan Respublikası Qanunlarının aliliyini əldə rəhbər tutaraq, tezlik istifadəçilərinin etimadını qazanmaq üçün öz fəaliyyətində qanuniliyi qoruyur və korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozma törətməsini yaradan şəraitin aradan götürülməsinə çalışır. 


Dövlət Radiotezliklər İdarəsində sosial ədalətin, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiə olunması, iqtisadiyyatın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması, dövlət orqanlarının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının və vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinin qanuniliyi, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq tətbiq edilir.

Dövlət Radiotezliklər İdarəsində şəffaflığın təminatı “Korrupsiya Qarşı Mübarizə” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsaslanır.