close
close

Tariflər

Radiotezliklərlə bağlı mövcud tariflərin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması məqsədilə “Azərbaycan Respublikasında radiotezlik spektrindən istifadəyə görə birdəfəlik və müddətli (aylıq və ya illik) ödənişlərin hesablanması Metodikası” hazırlanıb, müvafiq qurumlarla razılaşdırılaraq RİNN-in Kollegiyasının 19 sentyabr 2022-ci il tarixli, KQ -10/22 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrində qeydiyyata alınmışdır.

 

Qərarın təsdiqindən və qeydiyyata alınmasından sonra Yeni Tarif Metodikası qüvvəyə minmişdir. 

 

 Yeni Tarif Metodikası 

 Tarif Kalkulyatoru

 RTYS-lər üzrə effektiv hündürlüklər