close
close

Radioelektron vasitələrin qeydiyyatı

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən xüsusi icazə və uyğunluq sertifikatının alınması

 

- Hüquqi şəxsin adı, hüquqi ünvanı, sahibkarlıq fəaliyyətinin növü;

 

- Ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən vergi uçotuna alınması haqqında müvafiq sənədin surəti;

 

- RTDK-nın qərarının surəti;

 

- Avadanlıqlara mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq verilmiş sertifikatın surəti;

 

- Saxlanılması üçün nəzərdə tutulan müvafiq obyektlərin mühafizəsinin təşkil edilməsi haqqında sənəd;


- Radioelekton avadanlıqların (REV) və onun komplektləşdiricilərinin zavod seriya nömrələri;

 

 


DRİ ilə ikitərəfli müqavilənin imzalanması- RTDK-nın qərarının surəti;

 

- Hüquqi şəxsin nizamnaməsinin (əsasnaməsi) qeydiyyat şəhadətnamələrinin, VÖEN-in surətləri;

 

- Fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

 

- REV-lərin mülki dövriyyəsinə RİNN tərəfindən verilmiş xüsusi icazənin surəti;

 

- REV-lərə verilmiş uyğunluq sertifikatının surəti;

 

- REV-lərin müvafiq qaydada doldurularaq təsdiqlənmiş anket sənədləri.